Wijkwerking en Stadsmakers

  • In de vele wijken van het district nemen bewoners initiatieven die verbindend werken zoals straatfeesten, speelstraten, burendag, lentepoets, …
  • Deze evenementen vormen de basis van het gemeenschapsleven in ons district en bevorderen bij uitstek het samenleven.
  • We zetten maximaal in op het ondersteunen en faciliteren van dit soort initiatieven, van straatniveau tot evenementen voor een hele wijk. Experimenteren met nieuwe vormen moedigen we sterk aan. 
  • Ondersteuning door wijkcoaches. Vaak blijkt dat nieuwe initiatieven voortijdig doodlopen omdat ze niet de juiste weg vinden, ze niet exact in een bepaald vakje passen of doordat ze binnen de administratie niet onmiddellijk naar de juiste dienst begeleid worden. Zo gaat veel positieve energie verloren. Als district moeten we er op inzetten om starters uit welk domein dan ook te coachen en te begeleiden. Het doel van die coaching moet zijn deze starters hun droom te helpen realiseren; niet door het eigenlijke werk uit hun handen te nemen, wel door de weg te wijzen en hen te begeleiden zodat ze de volgende keer de juiste diensten onmiddellijk zelf als partner vinden en ervaren.