Sociaal beleid

  • Groen wil in samenwerking met de middenveldorganisaties sociale wijkcentra openen. Een wijkgericht beleid heeft nood aan laagdrempelige ontmoetingsruimten waar wijkbewoners terechtkunnen voor eenvoudige ontmoetingen, buurtactiviteiten en vragen over hulp- en dienstverlening.
  • Groen Merksem ondersteunt lokale initiatieven actief in armoedebestrijding zoals de Sociale Kruidenier tWinkeltje en Buurtcentrum Stroboertje.
  • Ook ‘Blinken’, het netwerk rond vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen, wordt verder ondersteunt.