Ruimtelijke ordening

  • Groen Merksem blijft een voorstander van een Ecowijk in Merksem. Deze nieuwe wijk aan de voet van de oude Ijzerlaanbrug komt er na de bouwwerkzaamheden aan de Oosterweelverbing.
  • Samen met de stad gaan we op zoek naar mogelijkheden om in ons district onbestemde panden (bvb oude tramremise Sint Bartholomeusstraat) en gronden te ontwikkelen. Een goede mix van functies (wonen, werken, groen,…) is hierbij aangewezen. Duurzaamheid en energieoptimalisatie zijn de norm.
  • De leegstand boven winkelpanden pakken we aan door de bestaande Vlaamse regelgeving i.v.m. wonen boven winkelpanden meer bekend te maken. (vrijstelling van roerende voorheffing gedurende 5 jaar).
  • Groen Merksem is geen voorstander van een uitbreiding van het winkelcomplex aan de Keizershoek in Schoten of de ontwikkeling van winkelcomplexen aan Kinepolis of op de Havana-site op Luchtbal. We willen eerst de leegstaande winkelpanden in ons district ingevuld zien.