Programma

Merksem kan dat.

Heel wat Merksemnaars geven het beste van zichzelf om ons district op de kaart te zetten.

Met Groen willen we dit engagement versterken. We willen inwoners betrekken, nieuwe initiatieven ondersteunen, kansen bieden aan jongeren, mensen samenbrengen.

We willen een bestuur dat de verschillende wijken van Merksem intrekt om te luisteren naar de bekommernissen van de Merksemnaar.Zij weten vaak het best wat er moet gebeuren om de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren.

Krachten bundelen om vernieuwende projecten te realiseren, daar hebben we met Groen het verschil gemaakt en daar blijven we ook voluit voor gaan !

In ons programma kan je lezen waar wij met Groen Merksem voor staan. De thema's staan in alfabetische volgorde.

Ons programma

1. Afvalbeleid

2. Communicatie

3. Cultuur

4.Dierenwelzijn

5. Districtsraad

6. Financiën

7. Gezondheid

8. Groen

9. Inspraak

10. Internationale samenwerking

11. Jeugd

12. Lokale economie

13. Milieu

14. Mobiliteit en openbaar domein

15. Ruimtelijke ordening

16. Senioren

17. Sport

18. Sociaal beleid

19. Veiligheid

20. Wijkwerking en Stadsmakers

Een aantal thema's vind je in dit districtsprogramma niet terug: onderwijs, haven en werk, sociale zaken, huisvestiging,... Dat komt omdat het district daarvoor niet bevoegd is.
Je vindt onze voorstellen daarvoor in: Het Groene stadsprogramma.