Mobiliteit en openbaar domein

 • We stellen in overleg met bewoners, scholen, ondernemers en de adviesraden een circulatieplan op voor heel Merksem en per wijk. Binnen zo'n plan is er ruimte voor schoolstraten, maar ook woonerven. Doorgaand personen- en vrachtverkeer wil Groen Merksem weren uit woonwijken en weghouden van de Bredabaan.
 • Woonstraten moeten zone 30 zijn (of een woonerf), fietsers moeten er evident en als eerste hun veilige plek hebben op de rijweg. Bij druk autoverkeer kunnen aparte fietspaden nodig zijn, evenals bij een fietsroute. Een zone 50 vereist aparte fietspaden.
 • Structurele ingrepen zoals as-verschuivingen maken zone 30 afdwingbaar.
 • Conflictvrije kruispunten zijn essentieel voor de veiligheid van de actieve weggebruikers. Ze zijn steeds het uitgangspunt. Bij een conflictvrije regeling krijgen auto’s die afslaan niet op hetzelfde moment groen als de voetgangers en fietsers die rechtdoor gaan.
 • We maken speelweefselplannen (zie ook jeugd) en zorgen voor wandelassen voor senioren die voorzien zijn van voldoende zitbanken.
 • Voetpaden zijn voldoende breed  (bij voorkeur 180 cm minimaal 150 cm) en hebben 220 cm vrije hoogte zonder hindernissen. Dat is van groot belang voor mensen met kinderwagens, rollators, rolwagens en voor slecht zienden.
 • De actieve weggebruiker moet voldoende tijd krijgen om over te steken.
 • We maken schoolomgevingen en schoolroutes verkeersveilig. De knelpunten uit de schoolrouteplanner (Route2school), worden priotitair aangepakt.
 • Bij werken moeten veilige, comfortabele en  duidelijke omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers voorzien worden.
 • We investeren in veilige fiets- en voetpaden. We inventariseren knelpunten en pakken die aan. We zorgen voor duidelijke wegmarkering en testen nieuwe technieken zoals 3D-zebrapaden.
 • Een goed fietsroutenetwerk is essentieel om het functioneel fietsen een boost te geven en een omslag te realiseren in de modal split. We zetten hier extra op in. Verwaarloosde fietspaden worden aangepakt. We maken ook werk van fietscomfort door kleine ingrepen zoals wachtsteuntjes ter hoogte van verkeerslichten. Op belangrijke fietsassen pleiten we voor slimme verkeerslichten waardoor fietsers, maar ook voetgangers, weten hoe lang een licht nog op groen staat.
 • Met Groen Merksem willen we fietsassen van Noord naar Zuid en West naar Oost vergroenen en vlotter maken. Er komen ontmoetingsplekken langs fietsroutes waar scholieren kunnen afspreken om vervolgens veilig samen verder te fietsen naar school.
 • Op de centrum-oost as krijgt de Rijlandtdreef  een sterker fietsprofiel om Rietschoorvelden/Distelhoek met Oud Merksem te verbinden. We vergroenen de straat en realiseren zo een vlotte groene verbinding tussen de parken Runctvoort en Distelhoek.
 • Ook de centrum-noord fietsas Terlindenhofstraat-Moeshofstraat-Laaglandlaan wordt ontwikkeld en de Moeshofstraat vergroend.
 • ‘Snellere fietsers’ krijgen een plaats op twee parallelle fietsassen met de Bredabaan :
 1. Theunisbrug - St Bartholomeusstraat richting Schoten / Brug van den Azijn
 2. Fietsbrug Alberkanaal – Gildenstraat - Terlindenhofstraat -Moeshofstraat – Ekeren/ Speeltuinstraat – Kroonplein
 • Fietsen moeten veilig geparkeerd kunnen worden. Groen Merksem wil fietstrommels voorzien in buurten waar er weinig ruimte is om inpandig te stallen. We gaan actief op zoek naar buurtfietsenstallingen en voorzien in buurtparkings ook plaats om fietsen te stallen.
 • We voorzien laadpunten voor elektrische fietsen op de winkelassen, de hoofdas van het openbaar vervoer en buurtparkings.
 • Fietswrakken worden regelmatig verwijderd.
 • Groen Merksem wil dat er strenger wordt opgetreden tegen foutparkeren op fiets- en voetpad. We vragen meer controle door politie of GAS-ambtenaren. Daar waar nodig worden er maatregelen genomen om foutparkeren tegen te gaan (bvb door het plaatsen van paaltjes) . Bij de heraanleg van straten en pleinen wordt hier proactief rekening mee gehouden.
 • Een groter aandeel gebruikers van het openbaar vervoer garandeert een veel leefbaardere omgeving. We pleiten voor een prioritaire doorstroming voor tram en bus om zo een stipt en betrouwbaar openbaar vervoer mogelijk te maken . Pendelbussen moeten mensen naar de hoofdas van het openbaar vervoer brengen zodat alle wijken van Merksem bereikbaar zijn. Een vraag gestuurd aanbod kan hiertoe bijdragen.
 • We pleiten voor een betere verbinding naar het stadscentrum met de tram via Luchtbal en het Eilandje. In die buurt liggen immers heel wat hogescholen en komt het toekomstig ziekenhuis van ZNA. We dringen bij de bevoegde diensten aan op een nieuwe tramlijn van Merksem naar het Eilandje. Aangezien de tramsporen hier reeds volledig zijn aangelegd blijven de kosten hiervoor beperkt.
 • Een buslijn via de Jozef Masurebrug moet de bereikbaarheid van de Havana-site op de Luchtbal van en naar Merksem garanderen.
 • Groen Merksem zette als eerste het autodelen op de agenda van de districtsraad. We blijven de verschillende auto- en fietsdeelsystemen in ons district steunen door ze te promoten en er voldoende plaats voor te voorzien.
 • In samenwerking met het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf gaan we actief op zoek naar locaties om privé-parkings (van bv. bedrijven) om te vormen naar buurtparkings.
 • Er worden voldoende laadpunten voorzien voor elektrische wagens
 • De waterbus op het Albertkanaal met drie haltes van Schoten tot aan het Havenhuis geniet onze volle steun. Naast een woon-werk traject naar de haven zien wij ook andere kansen.
  ’s Avonds kan de waterbus mensen vervoeren naar optredens in het Sportpaleis. De drie steigers van de waterbus kunnen eveneens gebruikt worden als overslagplaats voor watergebonden stadsdistributie.
 • We starten een sensibiliseringscampagne in ons district om alle weggebruikers attent te maken hoffelijk te zijn in het verkeer. Voetgangers, fietsers en wagens hebben elk hun plek in het verkeer en dienen deze op de openbare weg te respecteren.
 • We duiden duidelijk aan waar er in twee richtingen kan gefietst worden en waar niet. We controleren op de correcte toepassing hiervan.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren