1. Karin Staes

53 jaar - Schepen, leerkracht & uitbaatster ZULMA

Karin Staes
Schepen van jeugd, wijkoverleg, sociale zaken en ruimtelijke ordening. Leerkracht & uitbaatster koffiebar ZULMA


"De voorbije zes jaar heb ik als schepen van jeugd en wijkwerking heel wat Merksemnaren ontmoet die het beste van zichzelf geven om ons district op de kaart te zetten. Verandering hangt in de lucht !

Ik wil op een andere manier aan politiek doen. Inwoners betrekken, nieuwe initiatieven ondersteunen, kansen bieden aan jongeren, mensen samen brengen.

Ik ben voorstander van een bestuur dat de verschillende wijken van Merksem intrekt om te luisteren naar de bekommernissen van de Merksemnaar. Mensen uit de wijken weten vaak het best wat er moet gebeuren om de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren."

Kies samen met Karin voor een Merksem waar frisse ideeën kansen krijgen, want Merksem kan dat.