Gezondheid

  • Groen Merksem wil meetpunten voor luchtvervuiling en geluid, verspreid over het ganse district bij de verschillende verkeersknooppunten en langs de ring en E19. 
  • In samenwerking met het VITO doen we kwaliteitsmetingen met meetfietsen om een juist beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de woonwijken. Deze informatie kan mee gebruikt worden voor het opstellen van wijkcirculatieplannen.
  • Groen Merksem wenst een maximale overkapping van de E19. We eisen bij de hogere overheden om, in aanloop naar de werken aan de ring, geluidsbuffers te plaatsen en verkeerswerende maatregelen te nemen die de leefbaarheid van de wijken langsheen de ring en E19 garanderen gedurende de werken.
  • Bij de aanleg van de A102 en de tweede spoorwegontsluiting voor de haven staan we erop dat deze beiden worden uitgevoerd in een geboorde tunnel.
  • In de wijk ’t Dokske gaan we actief op zoek naar maatregelen die de geluids- en geurhinder beperken. We zoeken samen met de betrokken bedrijven en buurtbewoners naar oplossingen.
  • We starten in overleg met Transitie Merksem en de VZW Koninklijk Werk der Volkstuinen een bewustwordingscampagne rond biologisch tuinieren in de volkstuintjes zodat chemische pesticiden niet meer gebruikt worden en er op een milieubewuste manier wordt gewerkt.