Financiën

  • Er zijn voldoende mensen en middelen nodig om de bevoegdheden op een goede manier voluit uit te voeren. We vragen een verhoging van de budgetten voor de districten van 2% naar 4% van het stadsbudget.
  • Bij de overdracht en verruiming van bevoegdheden van de stad naar het district moeten ook de bijhorende middelen worden overgedragen. Dat is onder meer nodig om het Bouckenborghpark en het Fort van Merksem degelijk te kunnen onderhouden.