Districtsraad

  • De districtsraad moet zijn rol maximaal kunnen spelen. Teveel beslissingen werden verschoven naar het districtscollege. We nemen de nodige stappen richting stedelijk niveau om ervoor te zorgen dat er terug meer besluiten genomen worden door de districtsraad.
  •  Adviezen op bovenlokale onderwerpen worden gegeven door de districtsraad en niet door het districtscollege.  De advisering gebeurt pas na de raadscommissie waar iedereen zich heeft kunnen informeren.
  • De voorzitter van de raad is een volwaardige functie, uit te voeren door een mandataris zonder uitvoerend mandaat (dus niet de districtsburgemeester of schepen).
  • We richten open raadscommissies in waar bewoners actief mee in discussie kunnen gaan met de raadsleden.