Dierenwelzijn

  • We onderhouden de hondenloopzones en zorgen voor een degelijke inkom. Daar waar mogelijk voorzien we speelaanleidingen. We stellen biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes ter beschikking.
  • Er ontbreekt in Merksem een grote hondenloopzone. We gaan actief op zoek naar een plaats om dit te realiseren. De reservatiestrook van de A102 of het te ontwikkelen laaglandpark langs de E19 behoren tot de mogelijkheden.
  • We maken van de vogelkooi in het Gemeentepark opnieuw een eye-catcher in het park. In overleg met de vrijwilligers die momenteel instaan voor het onderhoud, geven we de kooi een degelijke opknapbeurt.
  •  We maken werk van het Stadsbeest: ouderen, minder mobielen of zieken met een huisdier (hond) worden geholpen, bvb door ermee te gaan wandelen, zodat ze hun huisdier niet moeten wegdoen.
  •  We ondersteunen lokale initiatieven en community-vorming via apps die bvb voor tijdelijke opvang van dieren tijdens vakantieperiodes zorgen.