Communicatie

  • Met Groen Merksem zetten we in op duidelijke communicatie naar de bewoners. Digitale media zoals websites, Facebook, Instagram en de digitale informatieborden zijn hiervoor een handig middel. Daarnaast zetten we ook in op de traditionele media zoals brieven, persberichten en de wijkinformatieborden om specifieke aankondigingen te doen.
  • Partners van het district zoals jeugd-, sport- en seniorenverenigingen kunnen eveneens gebruik maken van de verschillende kanalen van het district om aankondigingen te doen.
  • Een verslag van het college / districtsraad wordt in de vorm van een verteerbare nieuwsbrief aan de bewoners aangeboden.