24. Mo Guerti

47 jaar - woonadviseur Stad Antwerpen

Mo Guerti
Woonadviseur Stad Antwerpen


Mo werkte als buurttoezichter in Merksem en leerde zo verschillende mensen kennen, ieder met een ander verhaal. Na een periode van 20 jaar kende hij alle kantjes van Merksem door en door en is hij er van overtuigd dat we ieder kantje groener en leefbaarder kunnen maken.

"Iedereen in Merksem moeten we gelijke kansen geven. Mensen moeten in een groene, leefbare omgeving kunnen wonen en ik wil de mensen milieubewuster laten leven."
Mo is ervan overtuigd dat we dat kunnen, want Merksem kan dat.